نصب دزدگیر بر روی پژو پارس

نصب دزدگیر بر روی پژو پارس

در پژو پارس جدید شرکت ایران خودرو آینه های برقی تاشو و پاور ویندوز نصب شده و چون سیم های تحریک این آپشن ها در یونیت قفل مرکزی قرار داده شده با فشار دادن دکمه قفل ریموت آینه ها جمع شده و شیشه ها به نوبت بالا می روند و با فشار دادن دکمه باز آینه ها باز می شوند ولی اگر سوییچ را در قفل درب انداخته و درب ها را قفل یا باز کنیم اتفاقی نمی افتد(فقط توسط ریموت تحریک می شود) .

  • بررسی نصب دزدگیر بر روی پژو پارس

حال جهت نصب دزدگیر و برای اینکه با فعال کردن دزدگیر آینه ها جمع شده و شیشه ها بالا برود و با غیر فعال شدن

دزدگیر آینه ها باز شوند ما باید سیم های تحریک آینه ها را پیدا کنیم برای این کار یونیت قفل مرکزی را از جای خود بیرون آورذه و به کمک تستر سیم های تحریک گفته شده

را پیدا می کنیم(از سمت سیم مثبت رله که در نظر بگیرید پایه ۵ سیم تحریک جمع شدن آینه ها و پایه ۹ سیم تحریک باز شدن آینه ها) حال

چون سیم های مربوطه با تحریک لحظه ای منفی عمل می کنند ما نمی توانیم مستقیما از سیم های قفل مرکزی ماشین انشعاب گرفته و به این سیم ها وصل کنیم

بنابر این سر راه سیم های قفل مرکزی دزدگیر (سفید و سفید خط دار ) دیود وصل می کنیم جوری که جریان منفی که از دزدگیر به سمت سیم های قفل مرکزی ماشین ارسال می شود دوباره بر نگردد.

حال سیم های سفید و سفید خط دار دزدگیر را به کمک دو رشته سیم به سیم های تحریک آینه ها وصل می کنیم دقت کنید که محل انشعاب سیم ها قبل از دیودها باشد.

در این حالت با فشار دادن دکمه قفل دزدگیر آینه ها جمع شده و شیشه ها بالا می رود و با فشار دادن دکمه باز ریموت آینه ها باز می گردند.