نصب دزدگیر 206

نصب دزدگیر استارتی بر روی پژو ۲۰۶ صندوق دار

مستطیل شکل زیر فرمان را باز می کنیم دو عدد سوکت به رنگ های مشکی و توسی که به BSI خودرو متصل هستند را آزاد می کنیم هرکدام از این دو سوکت ۱۶ خانه هستند که شماره هر خانه بصورت لاتین بر روی سوکت حک شده است. در سوکت مشکی خانه شماره ۸ برق دایم بوده و به  سیم قرمز دزدگیر وصل می شود.

  • روش نصب دزدگیر استارتی بر روی پژو ۲۰۶ صندوق دار

خانه های ۱۳و ۱۴ سیم های راهنما و خانه ۱۵ سیم چراغ کوجک می باشد( در بعضی از دزدگیرها سیم چراغ کوچک وجود دارد که باعث می شود چنانچه راننده فراموش کند چراغ های خودرو را خاموش کند دزدگیر اخطار می دهد.

سیم گفته شده چنانچه موجود باشد به سیم خانه ۱۵ سوکت مشکی وصل می شود) خانه شماره ۱۰ نیز سیم ترمز پایی است.

در سوکت توسی خانه شماره ۱۴ سیم ACC است خانه های ۱۳ و ۱۵ سیم های قفل مرکزی بوده و از وسط چیده می شوند سپس سیمهای نارنجی و نارنجی خط دار به سیم های سمت BSI و سیم های سفید و سفید خط دار به سیم های سمت مقابل (به سمت محرک درب) بسته می شوند سیم های زرد و زرد خط دار نیز به سیم مثبت دزدگیر وصل می گردد

سیم لادربی صندوق عقب در دسته سیم سمت چپ صندوق به رنگ قهوه ای می باشد.

اگر  می خواهید دزدگیر استارتی روی پژو ۲۰۶ نصب کنید قاب زیر فرمان را باز کنید سوکت سه سیم با سیم های کلفت چسبیده به لوله فرمان قرار دارد سیم قرمز برق دایم سیم نارنجی سیم acc و سیم آبی مربوط به استارت است.

کنار همین سوکت داخل یک لوله پلاستیکی دو رشته سیم را می شود دید سیم نارنجی سیم پله دوم سوییچ (بخاری و کولر) بوده و به سیم سفید دزدگیر وصل می شود.

پر مناقشه ترین قسمت نصب دزدگیر بر روی پژو ۲۰۶ نحوه نصب لادربی می باشد بنده با بررسی های زیادی که کردم به این نتیجه رسیدم که امکان اتصال سیم لادربی لحظه ای با توجه به ویژگی های BSI  پژو ۲۰۶ وجود ندارد

بنابراین ما به دو روش می توانیم سیم لادربی را نصب کنیم اگر دزدگیر غیر استارتی می بندیم می توانیم سیم لادربی مثبت را به سیم آبی رنگ موجود در دسته سیم زیر قاب پلاستیکی وصل کنیم این سیم تاخیری بوده و پس از ۱۱ ثانیه از بستن آخرین درب جریان موجود در آن قطع می شود.

در صورتی که می خواهید لادربی حالت لحظه ای داشته باشد ( در صورتی که دزدگیر شما استارتی باشد به این حالت احتیاج دارید) باید در پوش های پلاستیکی ستون راننده و شاگرد را درآورده و دو عدد شستی لادربی پژو ۴۰۵ نصب کنید.

برای رد کردن سیم آژیر و لادربی کاپوت محافظ پلاستیکی دسته سیم درب راننده را به بیرون کشیده و سیم های گفته شده را از شکاف ستون درب راننده رد کرده و از شکاف گلگیر به داخل کاپوت منتقل می کنیم.

برای نصب صندوق پران بر روی پژو ۲۰۶ صندوق دار سیم صندوق پران را از زیر لاستیک محافظ لولای درب صندوق به سمت قفل درب می کشیم و میله محرک صندوق پران را به میله رابط قفل و مکانیکی که بصورت افقی سمت راست صندوق قرار دارد متصل می کنیم.