نرم افزار Batch Configuration Tool V2.0.0.2، یکی از نرم افزار های کمپانی هایکویژن می باشد. از این نرم افزار جهت تنظیم پارامترهای لازم برای هر دستگاهی از قبیل ، شبکه، کاربر، تنظیم پسورد، و دیگر عملیات استفاده میگردد.


دانلـــود نـرم افــزار

[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]