با استفاده از این نرم افزار، شما قادر می باشید دستگاه دزدگیر اماکن A800 برند Anik را کنترل نمایید

 

دانلود نرم افزار