نحوه عملکرد یک دوربین ANPR اینگونه است که با عبور یک وسیله نقلیه از مقابل یک دوربین ANPR، شماره پلاک آن توسط دوربین تشخیص داده می شود و سپسص با مراجعه به دیتای موجوددر نرم افزار که از پیش در حافظه دوربین قرار داده شده سوابق آن به سرعت مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد افسر پلیس بنابر مورد پیش آمده می تواند وسیله نقلیه را متوقف نموده، و پس از بررسی شواهد مربوطه فرد را جریمه نماید. دیتای به دست آمده شامل تمامی تصاویر ثبت شده از وسایل نقلیه عبوری است که در دستگاه ضبط ذخیره می گردد. این اطلاعات همچنین شامل تمامی خودروهای عبوری از مقابل دوربین مداربسته می شود که شاید تخلفی هم نداشته باشند اما برای بررسی های بیشتر اطلاعات آن ها مورد نیاز خواهد بود.

 

منبع: tticctv


فروشگاه سیستمهای حفاظتی و نظارتی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]