این دوربین ها برای شرایط سخت محیطی و ضد ضربه و همچنین ضد آب و رطوبت ساخته شده است . از اسم این دوربینها پیداست دوربینهای هستند برای دیدن تصویر در شب به طوری که در شب با استفاده از چراغهایی در دور لنز دوربین می توانند تصویری واضح و گویا را به همراه داشت .

این چراغها را چراغهای مادون قرمز دوربین می نامند که در مدلهای مختلفی ازاین دوربین ، میزان پرتاب مادون قرمز متفاوت است و نسبت به نیاز محیط این دوربینها انتخاب می شوند اگر میزان نور محیط کافی نباشد شما تصویری سیاه و سیفد دریافت خواهید کرد و اگر نوری متناسب برای دوربین تامین شود آنگاه دوربین توانایی پخش تصویر رنگی را دارا خواهد بود . این مشکل مختص به شب می باشد و در روز تصاویر با کیفیت و رنگی مشاهده می شود .

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]