۱)افزایش ایمنی از طریق کنترل لوازم خانگی و روشنایی
۲)تضمین امنیت خانه از طریق قفل های درب هوشمند
۳)افزایش آگاهی از طریق دوربین های امنیتی
۴)افزایش راحتی از طریق تنظیم دما
۵)صرفه جویی در زمان
۶)صرفه جویی در هزینه و افزایش راحتی
۷)کمک به اقتصاد
۸)افزایش آرامش ذهن
۹)کنترل تجهیزات زمانی که خارج از شهر می باشید
۱۰)مراقبت بهتر از فرزندان خود


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]