معمولا از لنزهای Auto Iris برای محیط های خارجی که میزان نور متغیری دارند، و از لنزهای Manual Iris برای محیط های داخلی که میزان نور نسبتاً ثابتی دارند، استفاده می شود. با ظهور دوربینهای با Iris الکترونیکی، امکان استفاده از لنزهای Manual Iris در محیط های با نور متغیر امکان پذیر گشت زیرا دوربین به طور الکترونیکی اصلاح میزان نور دریافتی را انجام می دهد. اگرچه شرایطی برای انتخاب این گزینه وجود دارد: تنظیم F stop دشوار می گردد; اگر Iris کاملاً باز باشد تا دوربین در شب کارکند، عمق دید خیلی کوچک می شود و در این شرایط بدست آوردن فوکوس
خوب حتی در طول روز بسیار دشوار می شود، دوربین می تواند کیفیت تصویر نرمال را حفظ کند اما نمی تواند بر عمق دید بی تاثیر باشد; اگر Iris بسته باشد تا عمق دید را در نور کم دوربین افزایش دهد در این حالت نور کم دوربین، کیفیت تصویر را پایین می آورد.