برای نوع قرار گرفتن لنز روی دوربین مداربسته دو استاندارد CS و C وجود دارد. این استانداردها در فاصله بین فلنچ پشت لنز با عنصر تصویربرداری داخل دوربین  مداربسته با هم متفاوت هستند. استاندارد اغلب دوربین مداربسته جدید از نوع CS می باشد. در این نوع دوربین مداربسته می توان از هر مدل لنزی استفاده کرد. در حالی که لنزهایی با استاندارد C می باشد برای اینکه تصویر فوکوس شده ای را ایجاد کند نیاز به یک واشر ۵ میلی‌متری دارد که باید بین دوربین مداربسته و لنز قرار بگیرد. در دوربین مداربسته هایی که با حالت C کار می کند نمی توان از لنز های CS استفاده کرد.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]