لنزهای واید برای عکاسانی که می خواهند همه صحنه مقابل هود را در عکس داشته باشند ایده آل است. این لنزها از زمین جلوی پای شنا تا کوه واقع در دوست (مقابل شما) را دریافت می کنند. لذا از این لنزها برای عکس برداری مناظر طبیعی استفاده می شود.
این لنزها همچنین برای کسانی از محیط های داخلی عکس می گیرند و می خواهند کل خانواده و حداکثر فضای سالن ( با همه اسباب و اثاثیه ای که برای چشم و هم چشمی، کلی پول پای آن ها ریخته اند) توی عکس باشد، خیلی خوب کار می کنند.
البته این لنزها برای تصاویر پرتره مناسب نیستند. چرا که ویژگی های چهره را دچار اعوجاج می کنند