لنزهای تله فوتو

علیرغم اینکه این لنزها برای عکس برداری از چهره خوب عمل می کنند، اما کمی سبب اعوجاج می گردند. هر چه قدر طول کانونی آن ها بیشتر باشد، فضای چهره را فشرده تر می نمایند. این لنزها برای تصویر گرفتن از رویداهای ورزشی مناسب هستند.

لنزهای سوپر تله فوتو

این لنزهای بسیار گران، به حرفه ای های عکاسی تعلق دارد. لنزهای سوپر تله فوتو، توسط عکاسان حیات وحش مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از آن ها در رویدادهای ورزشی حرفه ای استفاده می گردد. یک لنز سوپر تله فوتو، واقعاً فضای بصری را فشرده نموده و کار با آن ها به مقدار زیادی مهارت نیز دارد.
جدول ذیل، به طور دقیق تر کاربردی لنزها را معرفی می کند:
اکثر فروشندگانی که هر دو نوع دوربین هایSLR فیلمی و دیجیتال را عرضه می کنند (نظیرNikon CanonوMinolta)، یک خط از لنزها را تولید می نمایند که بر روی هر خانواده دوربین های آن ها قابل استفاده هستند. بعضی از این تولید کنندگان (مانندNikon و Canon) خط دومی از لنزها را ارایه می کنند که تنها باSLR های دیجیتال قابل استفاده خواهند بود.
گرچه شما می توانید از لنزهای طراحی شده برای SLRهای فیلمی بر رویSLR دیجیتال خود استفاده کنید. اما دلایل خوبی برای انجام ندادن اینکار وجود دارد. لنزهای طراحی شده برای دوربین های دیجیتال با سنسورهایی که کوچکتر از اندازه فریم کامل(Full-Frame) هستند، می توانند فشرده تر و سبک تر ساخته شوند. همچنین، با توجه به دلایل فنی می توان پذیرفت که لنزهای طراحی شده برایSLRها قابلیت تولید نتایج بهتری نسبت به لنزهای“Full- Size” را دارند.
البته اگر شما از یک دوربین دیجیتال با یک سنسورFull-Frame استفاده می کنید، گزینه دیگری در اختیار نخواهید داشت. شما باید از لنزهایی که توسط فروشنده دوربین شما (یا شرکت های طرف ثالث) برای نسخه های فیلمی ارایه شده اند، استفاده کنید. با این حال همانطور که بزودی خواهید دید، حتی در این صورت نیز ممکن است از لنزهایی استفاده کنید که برای عکاسی دیجیتال بهینه سازی نشده اند.