سیستم حفاظتی فروشگاهی شامل سه بخش عمده می باشد:

الف) گیت فروشگاهی که در خروجی فروشگاه نصب می شود.

ب) تگ هایی که بر روی اجناس الصاق می شوند و شامل تگ سخت (تگ های معمولی دائمی) و تگ های نرم (برچسب یا لیبل ) می باشند..

ج) وسیله ای که تگ ها را خنثی یا از روی اجناس جدا می کند. (تگ های سخت به وسیله مگنت جدا کننده از روی اجناس جدا می شوند و لیبل ها یا تگ های نرم به وسیله خنثی کننده، خنثی شده و بدون تأثیر بر روی دستگاه همراه کالا از فروشگاه بیرون می روند.


[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]