کی از امکانات جالب محصولات تحت شبکه hikvision، وجود شمارش تردد توسط این سیستمها میباشد. به این صورت که با تنظیم دوربین یا دستگاه، در یک محدوده مشخص، شما قادر به مانیتورینگ محل از بابت تردد و تعداد رفت و آمد هستید. این مورد می تواند در ورودی هتلعا، پارکینگها و یا مغازه ها و یا در محل هایی که نیاز به کنترل تردد است، استفاده نمود.

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]