حالت چند آدرسی دستگاه NVR ، از جمله قابلیتهایی می باشد که به واسطه آن شما قادر هستید با داشتن کارتهای شبکه متعدد و آدرس دهی آنها، در جهت ضبط شبکه ای تصاویر، بهره برده و با تنظیمات لازم بر روی آدرس دستگاه و کارت، کلیه عملیات به صورت یکپارچه ، عمل کند.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]