قابلیت تشخیص رفتارهای مشکوک یا Loitering Detection در دوربین تحت شبکه VideoPark ، امکانی هست که میتواند رفت و آمدهای بی هدف و مشکوک را در ناحیه دید خود تشخیص داده و هشدار لازم را برای کاربر ارسال نماید.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال IPMCCTV بپیوند