در دروبین مداربسته Akitan، قابلیت HSBLC جهت حذف نور و استفاده به عنوان پلاک خوانی می تواند مورد استفاده قرار داد.

 

۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

 

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]