گاهی اوقات دوست دارید بدانید که کدام بخش از فروشگاهتان، جزو بیشترین بازدیدها می باشد، ولی این مورد کمی برایتان سخت است.

در برخی از دستگاههای DVR، قابلیتی به نام heat map وجود دارد که این مورد در بیشتر سوپر مارکتهای و فروشگاههای بزرگ که نیاز به دانستن بیشترین تردد و تحرک در هر منطقه را دارند، مورد استفاده می شود.

با این قابلیت ، دستگاه بر حسب نوع تحرک، رنگهایی را تعیین می کند، که از طریق آن می توانید بررسی های خود را انجام دهید.

برای مثال ، در یک سوپرمرکت، در بخشی، رنگ قرمز دیده میشود، این رن در آن بخش از تصویر، نشان دهنده این است که در آن قسمت، تحرکات بیشتری وجود داشته است.

در برخی نقاط رنگ سبز وجود دارد، یعنی تحرکات در آن بخش کم بوده است.

با این قابلیت، قادر هستید بفهمید که از کدام محصولات، بازدید های زیادی انجام میگیرد

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]