برخی دستگاههای جدید، دارای قابلیتی به نام  HDD Quota می باشد.این قابلیت برای ضبط تصاویر می باشد با این تفاوت که در این حالت، شما قادر هستید که هر حجمی از هارد رو که دوست داشتید را برای ضبط تصویر هر دوربین در نظر بگیرید، برای مثال برای دوربین شماره ۱، می توانید ۲۰۰ گیگ فضا در نظر بگیرید، ۱۰۰ گیگ برای دوربین بعدی و ….

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]