دوربین تحت شبکه هایکویژن، دارای قابلیتی به نام face Detection یا تشخیص چهره می باشد، با این فن آوری و قابلیت، دوربین تحت شبکه قادر می باشد، تا ۴ چهره را شناسایی و در صورت تنظیم، اعمالی مانند هشدار، ضبط و یا زنگ در صورت وجود پورت آلارم را داشته باشد.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]