برخی دوربین های تحت شبکه، قابلیت ضبط صدا و همچنین پخش صدا را دارند، در برخی از دوربینها هم علاوه بر این قابلیت، پورت آلارمی وجود دارد که بر حسب تنظیم عمل میکند. با تنظیم دوربین مداربسته تحت شبکه که قابلیت صدا را نیز دارد، میتواند به صورتی تنظیم نمود که با قطع صدا، پایه آلارم را فعال و با وصل بودن آلارم، هشداری مبنی بر قطع صدا اعلام گردد.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]