در سوئیچ های مدیریتی KDT ، کاربر میتواند MAC آدرس دستگاه متصل به سوئیچ را به پورت دلخواه اختصاص دهد که در صورت اتصال به دستگاه دیگر به همان پورت، سوئیچ، پورت را غیر فعال میکند

 

 


 فروشگاه ipmkala