تگ های RFID  کار را آسان نموده اند

سیستم حفاظتی هوشمند G5 می تواند توسط تگ های RFID به سرعت غیرفعال شود که در عین حال یک پیام کوتاه بصورت خودکار برای مطلع نمودن صاحب خانه ارسال می شود . تگ های RFID را می توانید جهت شناسایی بهتر ، به سادگی و بصورت دلخواه نامگذاری نمایید .

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]