فرض کنید دوربین را در محلی از اتاق نصب کرده اید. در جلوی دوربین یک عدد گلدان وجود دارد که نیمی از تصویر را اشغال کرده است. حال در این زمان، شخصی در تصویر و کمی دورتر و پشت گلدان قرار میگیرد. دوربین در حال تنظیم و فوکوس کردن رو شخص قرار میگیرد.

در اغلب دوربین ها چنین موردی باعث ایجاد تصویر تار از شخص و محیط میگردد ، به صورتی که دوربین مابین تصویر جلوتر و عقب تر، به صورت نامعلوم قرار میگیرد.

در این زمان اگر دوربین مداربسته شما دارای قابلیت P-iris باشد، دوربین خواهد توانست که به صورت هوشمند بر روی تصویر عقب تر فوکوس را اعمال کند و در واقع تاری تصویر و نامفهوم بودن آن را حذف و تصحیح نماید.

 

مترجم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]