(( امکان مشاهده ویدیو و نمونه فیلم معرفی و تصویر محصول ))

شاد مورد تازه ای در بازار طراحی سایت نباشد، ولی تازگی این قابلیت در یک سایت فروشگاهی که در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی فعالیت دارد، یکی از مهمترین گزینه های برتری این سایت نسبت به رقبای آن است.

امکان دسترسی سریع به نمونه فیلم و تصویر محصول، یکی از جذاب ترین بخش های این سایت است که هر مشتری میتواند با دقت و نظر بهتر و دقیقی نسبت به خرید محصول خود اقدام نماید.