با استفاده از Digital watermark ، شما قادر هستید با علامت گذاری یا نوشتن متن در بخشی از تصویر، نسبت به دقیق بودن و بررسی صحت تصویر و همچنین نمایش جزئیات تصویر، کمک کنید.

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]