17 محصول
 • ipmkala

  فیش BNC پرسی eTTo

  eTTo BNC plug
  ۱۵,۷۵۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پرسی
 • ipmkala

  فیش BNC پیچی دم طلائی eTTo

  eTTo BNC plug
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی
 • ipmkala

  فیش BNC پیچی برند رفاکو Refaco

  BNC plug Refaco
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی
  • گرید: A
 • ipmkala

  فیش AV سونی

  AV plug
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش AV
  • نوع فیش: پیچی
 • ipmkala

  فیش BNC پرسی برند رفاکو Refaco

  BNC plug Refaco-P
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی
  • گرید: A
 • ipmkala

  فیش BNC پرسی

  BNC plug
  ۸,۵۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پرسی
  • گرید: A
 • ipmkala

  فیش BNC پرسی OCAP

  BNC plug P OCAP
  ۷,۹۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پرسی
  • گرید: A
 • ipmkala

  فیش BNC پیچی QPlus

  BNC plug QPlus
  ۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی
  • گرید: A
 • BNC T

  فیش T شکل BNC

  BNC T plug
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: برل
 • ipmkala

  فیش BNC پیچی OCAP

  BNC plug OCAP
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی
  • گرید: A
 • ipmkala

  فیش BNC پیچی درجه یک

  BNC plug-Pichi
  ۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: فیش BNC
  • نوع فیش: پیچی