کابل UTP ( زوج سیم بهم تابیده بدون روکش ) تأثیر کم شدن حد سیگنال، در زوج سیم های بهم تابیده، بر اثر تأثیرات الکترومغناطیسی (EMI) و تأثیرات فرکانسهای رادیوئی (RFI) را حذف میکند.
کابلهای FTP ( زوج سیم بهم تابیده زرورق دار ) و یا SeTP ( زوج بهم تابیده توری دار ) شکل پیشرفته UTP می باشند، که دارای فن آوری پوشش ترکیب شده است و سرتاسر آن با یک مغزی فلزی سرتاسری یا زرورق پوشانده شده است.
بسیاری از نصب کننده های کابل و یا کارخانه ها شاید عبارت STP را برای توصیف کابلهای FTP استفاده نمایند. اما STP ( زوج سیم بهم تابیده پوشش دار ) از FTP کاملاً متفاوت است. کابل STP از فن آوریهای پوشش جهت حذف کردن تأثیر زوجهای بهم تابیده استفاده می کند. هر زوج سیم با یک زرورق فلزی و چهار زوج سیم در یک مغزی فلزی یا زرورق پوشانده شده است. برای استفاده در نصب شبکه اترنت، STP از اختلالات الکتریکی هم در کابل (تأثیر زوج به زوج سیم یا تداخل ) و هم در خارج سیم ( تأثیرات الکترومغناطیسی و فرکانس های رادیوئی ) جلوگیری میکند. بنابراین STP بیشتر از UTP و FTP از اختلالات جلوگیری می کند و قیمت آن گرانتر و نصب آن سخت تر است. توجه داریم که پوشش فلزی، در هر دو انتها باید باشد؛ اگر این پوشش کامل نباشد، پوشش مانند یک آنتن سیگنالهای نا خواسته را می گیرد. بعلت هزینه و نصب ( پایاندهی ) مشکل STP، در شبکه های اترنت (Ethernet)، از STP بندرت استفاده می شود.

 

منبع: arvin-network


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]