دستگاه به طور مداوم بیپ زده و چراغ های LED آن به صورت مداوم فلش میزنند. در صورتی که همه اتصالات صحیح است ، ولی هشدار از جانب دستگاه صادر میگردد.

مراحل زیر را برای رفع مشکل ، انجام دهید:

  1. دستگاه را خاموش نمایید
  2. در صورت متصل بودن هارد ،یکبار کابل برق و دیتای هارد را از دستگاه جدا نموده و دوباره وصل نمایید
  3. حال دستگاه را روشن نمایید

در صورت بیپ زدن و چشمک زدن چراغ دستگاه، با بخش گارانتی تماس بگیرید.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]