قفل کارت

HID اعتبار Seos Bamboo خود را معرفی کرده است که از بامبو با منبع پایدار به جای PVC ساخته شده است.

این اعتبار بخشی از راه حل امنیتی Seos HID است و اولین مورد در طیف وسیعی از کارت های اکو امنیت دسترسی فیزیکی است.

بامبو توسط شورای نظارت بر جنگل (FSC) تأیید شده است، این اطمینان را می دهد که این مواد از جنگل هایی با مدیریت مسئولانه تهیه می شوند

که مزایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را ارائه می دهند.

گزارش‌های اخیر بازار، از جمله گزارش وضعیت امنیت و هویت HID،

نشان می‌دهد که اکثر سازمان‌ها آب و هوا و پایداری را به عنوان اولویت‌های شرکتی رتبه‌بندی می‌کنند.

در نتیجه آنها تا حد امکان به سمت مواد تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست روی می آورند و علاوه بر کاهش مصرف انرژی و ضایعات،

به سمت مواد تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست می روند.