کیفیت ، طول عمر ، زیبائی ، ثبات رنگ و درخشندگی ومیزان تولید صدای تیغه درب کرکره ای بستگی به عواملی دارد که از مراحل تولید مواد اولیه تا محصول نهائی بر کیفیت آن تاثیر گذار هستند و شما با مطالعه سه بخش ذیل نوع تاثیر پذیری از هر یک از مراحل را در خواهید یافت

بخش اول : ماده اولیه مصرفی – بیلت آلومینیوم – هر چه خلوص آلومینیوم مصرفی در تولید تیغه درب کرکره ای برقی بیشتر باشد کیفیت تیغه درب کرکره ای به دست آمده بیشتر خواهد بود ، خلوص آلومینیوم در مقدار پیر سختی قلاب های تیغه درب کرکره ای و قسمت هائی از تیغه که در سیکل های کاری در معرض تنش قرار دارند تاثیر گذاز بوده و ایجاد سر و صدا پس از مدتی استفاده از درب کرکره ای برقی نشانگر خلوص پائین مواد اولیه مصرفی در تولید تیغه درب کرکره ای برقی است ، همچنین خلوص مواد اولیه رابطه مستقیمی با طول عمر درب کرکره ای اتوماتیک دارد به طوری که در طول زمان پیر سختی به وجود آمده در ساختار مولکولی تیغه کرکره باعث به وجود آمدن ترک های ریز ، رشد ترک و نهایتا از هم پاشیدن تیغه های درب کرکره ای اتوماتیک خواهد شد ، لطفا برای توضیح کامل به قسمت تولید آلومینیوم بروید

بخش دوم : استفاده از روانکار در اکستروژن ، آندایز و عملیات سطحی و کیفیت خط تولید – یکی از عوامل بسیار مهم درکیفیت تیغه درب کرکره ای اتوماتیک چگونگی انجام عملیات تولید است ، استفاده از قالب مناسب ، فشار وارد بر قالب ها در طول عملیات اکستروژن تیغه کرکره اتوماتیک بسیار زیاد است و قالب ها طول عمر های مشخصی دارند که باید در هنگام تولید تیغه درب کرکره ای اتوماتیک نظارت مستمر و لحظه ای به کارکرد پرس داشت و همواره به چک تیغه کرکره اتوماتیک اکسترود شده و محصول خروجی از قالب پرداخت پس از آن نوبت به عملیات حرارتی تیغه درب کرکره ای می رسد ، تیغه کرکره های تولیدی باید سختی در محدوده ۱۴ تا ۱۶ وبستر داشته باشند که با تنظیم زمان عملیات حرارتی مورد نیاز رابطه ای مستقیم دارد ، زمان مناسب برای سختی سازی ودر کوره عملیات حرارتی بسته به نوع کوره می تواند از ۸ تا ۱۴ ساعت باشد . مرحله بعد آندایز تیغه درب کرکره ای است ، درخشندگی تیغه درب کرکره ای به دلیل انجام عملیات آندایز تیغه کرکره اتوماتیک است ، در آندایز تیغه درب کرکره ای اتوماتیک لایه نازکی از اکسید آلومینیوم با استفاده از وارد کردن تیغه کرکره اتوماتیک در حوضچه الکترولیز روی سطح تیغه کرکره اتوماتیک می نشیند که باعث پر شدن خراش های سطحی موجود روی سطح و حفاظت بهتر درب کرکره ای اتوماتیک در برابر شرایط خورنده محیطی و افزایش طول عمر و زیبائی بیشتر آن می شود ، پس از این مرحله با اچ کاری و ساب سطح تیغه کرکره اتوماتیک آماده ورود به قسمت رنگ می شود . لطفا برای توضیحات کامل به قسمت تولید تیغه کرکره اراک بروید

بخش سوم : خط رنگ – رنگ تیغه کرکره اتوماتیک با استفاده از رنگ های الکترو استاتیک پودری که در سطح نفوذ می کنند انجام می شود ، پیش از عملیات رنگ اسید شوئی انجام می شود تا همه آلودگی های سطحی از تیغه درب کرکره ای برقی جدا شود ، این آلودگی های در هنگام عملیات رنگ مانع از نفوذ رنگ در سطح تیغه کرکره می شود و در آینده می تواند باعث پریدن رنگ به صورت لکه ای و خراب شدن ظاهر درب کرکره ای و نفوذ عوامل خورنده در سطعح تیغه کرکره اتوماتیک و نهایتا کاهش طول عمر درب کرکره ای اتوماتیک گردد ، انواع رنگ موجود در بازار هم رنگ های چینی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و رنگ های ایرانی و ترک است ، رنگ های ترک در این میان بهترین کیفیت را دارند


فروشگاه آنلاین


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]