عمق دید به ناحیه ای از میدان دید که فوکوس شده است می گویند. عمق دید بزرگ، بدین معناست
که درصد بزرگی از میدان دید فوکوس شده است و در عمق دید کوچک، تنها بخش کوچکی از میدان
دید فوکوس شده است. عمق دید به چند عامل بستگی دارد: لنز با زاویه دید وسیع، عموماً عمق دید بیشتری نسبت به یک لنز تله فوتو دارد، لنز با تنظیمات F stop بزرگتر، عمق دید بیشتری دارد و نیز دوربینهای با رزولوشن بالا، عمق دید بزرگتری دارند.