دزدگیر اماکن Akitan، دارای قابلیت ضبط پیام در حافظه خود به صورت دائمی می باشد، یعنی با قطع برق، اطلاعات پاک نخواهد شد.

برای ضبط پیام به صورت زیر عمل کنید

۱- دکمه MEM رافشار دهید.

۲-دکمه ENTER را فشار دهید.

۳-دستگاه باشمارش معکوس آماده ضبط پیام است.

میتوانید پس از پایان پیام ،دکمه ENTER را فشاردهید.

 

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]