همانطور که از نام این سنسور پیداست، ایجاد شوک و یا ضربه منجر به ارسال پیام برای دستگاه مرکزی می شود.هم اکنون شوک سنسور در دو نوع مکانیکی ( با لغزش دو پلاتین بر روی یکدیگر )‌و الکترونیکی (‌ با استفاده از تکنولوژی آلتراسونیک) در بازار موجود است.

 

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]