اعلام حریق

سیم‌کشی سیستم اعلام حریق به عنوان یکی از مراحل حیاتی در نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها، نقش بسیار مهمی در تشخیص به موقع واقعیت حریق و هشدار به مراکز مرتبط دارد. این مرحله نیازمند تخصص و دقت بالاست تا سیستم اعلام حریق به طور کامل و بهینه عمل کند.

سیستم اعلام حریق

سیم‌کشی در سیستم اعلام حریق شامل اتصال حسگرها، دتکتورها، اعلام‌دهنده‌ها و دیگر تجهیزات به یکدیگر و به تجهیزات کنترلی است. نصب صحیح و استفاده از مصالح و تجهیزات مطابق با استانداردهای ایمنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

در این مرحله باید به اصول اساسی همچون انتخاب کابل‌های مناسب برای نوع اعلام حریق، نصب به روش‌های استاندارد و در مسیرهای ایمن، تست و تأیید کابل‌کشی بپردازید.

سیم‌کشی سیستم اعلام حریق به طور کامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم است و در صورت انجام نادرست ممکن است تاخیر در هشداردهی یا حتی خرابی سیستم ایجاد شود. بنابراین، ترجیحاً باید این کار توسط تخصصی‌ها و با رعایت قوانین ایمنی انجام شود.