در سیستم کنترل پارکینگ عموما از روش کنترل کارتی استفاده می شود، سناریوی مورد نظر بدین گونه است که راننده هنگام ورود به پارکینگ
، کارت خود را از اپراتور دریافت می کند و راهبند به صورت خودکار برای وی باز می شود و خودرو وارد پارکینگ می شود، هنگام خروج از پارکینگ نیز راننده می توانند بعد از تحویل کارت و محاسبه هزینه پارکینگ (برحسب زمان استفاده) و پرداخت آن و تایید سیستم، راهبند بطور خودکار باز شده و خودرو میتواند از پارکینگ خارج شود.
سیستم کنترل پارکینگ هوشمند توانایی صدور کارت دائمی برای مشتریان دائمی خود کند تا با شارژ کارت خود بتوانند بطور طولانی مدت تردد بی دغدغه ای داشته باشند و از پرداخت هزینه هنگام خروج از پارکینگ جلوگیری کنند.