سیستم های RF یا Radio Frequency گیت فروشگاهی

این سیستم‌ها بر مبنای امواج رادیویی با فرکانس ۲ تا ۱۰ مگاهرتز کار می‌کنند. تعداد پایه‌ها ممکن است یک، دو یا بیشتر باشد و خریدار باید بین تک آنتن و جفت آنتن تصمیم بگیرد. در سیستم دو آنتن، هر پایه دارای یک فرستنده و یک گیرنده است، اما در سیستم تک آنتن، برد الکترونیکی گیت به عنوان هر دو عمل می‌کند.

قیمت سیستم تک آنتن و جفت آنتن اختلاف زیادی ندارد، بنابراین عوامل فنی و محیطی مهم‌تر از قیمت هستند.

سیستم دوپایه اطمینان بیشتری را ایجاد می‌کند، به همین دلیل در مواردی که عرض خروجی فروشگاه کمتر از ۹۰ سانتی‌متر است

و آنتن دوم ممکن است مزاحمتی ایجاد کند، توصیه می‌شود.

همچنین در فروشگاه‌های کوچک با خروجی محدود، در صورت عدم امکان دور کردن تگ از هر دو پایه، سیستم تک پایه را امتحان کنید.

در برخی موارد، سیستم تک برد با استفاده از یک بدنه آنتن کمکی می‌تواند به قدرت سیستم تک برد افزوده کند.

اما در این حالت، کارایی سیستم جفت برد را نخواهد داشت و توصیه نمی‌شود، به خصوص اگر از لیبل استفاده شود.

فاصله بین دو آنتن در یک سیستم RF در محیط ایده‌آل حداکثر تا ۲ متر می‌تواند باشد، اما بهتر است تعداد پایه‌ها را افزایش داده و فاصله بین آنها را کاهش دهیم.

بیان حداکثر فاصله ۲ متری ممکن است سوءتفاهم‌ها را به وجود آورد، بنابراین بهتر است این مسئله به عنوان قطعی در نظر گرفته نشود.