یکی از قابلیت های دربازکن های تصویری هوشمند کنترل درب ساختمان از راه دور می باشد،در زمانی که شخصی حضور ندارد و بسته مهمی برای شما آورده شده و یا فردی در پشت درب خانه شما می باشد، تصمیم به اجازه وارد شدن به ساختمان را بدهید و یا حتی با آنها صحبت نمایید


فروشگاه آنلاین

[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]