سنسور چشمی
سنسور چشمی | توانایی سنسورهای چشمی در تشخیص سریع حرکت بدن انسان به کمک تششعات مادون قرمز باعث جلوگیری از هشدارهای بیهوده می شود.

زوایای دید هر کدام از این دستگاه ها بسته به نوع فعالیتشان متفاوت است از پرمصرف ترین آنها  رادار ۹۰ درجه ، ۱۱۰ درجه ، ۱۸۰ درجه و ۳۶۰ درجه می باشد.

این رادارها کنترل سوژه را تا فاصله ۱۲ متر پوشش می دهد.

در این قسمت لیستی از پرفروش ترین سنسور چشمی موجود در بازار را برای شما تهیه کردیم:

  1. چشم الکترونیکی کلاسیک
  2. چشم الکترونیکی Pro
  3. چشم الکترونیکی GMK
  4. چشم الکترونیکی پایرونیکس
  5. چشم الکترونیکی پارادوکس
  6. چشم الکترونیکی الگانس
  7. چشم الکترونیکی TEXECOME
  8. چشم الکترونیکی پریمو
  9. چشم الکترونیکی اسکن ترنیکس و ….
  10. چشم الکترونیکی هانیول