این سنسور ضمن هشدار ،شیر گاز را قطع می کند و از پیش آمدن حوادث جلوگیری می کند.

با این سنسور شما میتوانید با خیال آسوده نسبت به ترک منزل و یا اقامت در محلی ، استراحت کنید

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]