در یک سیستم هوشمند به مجموعه فرمان هایی که با هم اجرا می شوند #سناریو گفته می شود.
کاربر می تواند بنابر نیاز های متفاوت خود مجموعه ای از اتفاقات را به صورت یک پارچه در سیستم تعریف نماید.
اجرای تمامی این دستورات متناسب با کاربرد سازه و نیاز مشتری به دو شکل امکان پذیر می باشد:
۱)کنترل به صورت خودکار( حتی هنگام عدم حضور انسان) بر اساس پارامتر های زمان ،دما ،شدت نور ،صدا ،رطوبت ،حرکت و …
۲)دسترسی و #کنترل به صورت فرمان ارسال شده توسط کاربر

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]