ipmkala

ریموتهایی به نام ریموت بلوتوثی، دارای قابلیت کپی شوندگی می باشند،یعنی شما میتوانید به راحتی کدهای دو ریموت را با همدیگر یکی کنید.

این ریموت ها دارای باتری بوده و آماده به کار است و با توجه به قابلیت کپی شوندگی به راحتی می توانید به وسیله این ریموت ها از ریموت های دزدگیر یا کرکره ای خود کپی بردارید.

این ریموت ها که به ریموت های بلوتوثی یا یونیورسال نیز معروف هستند، در حالت عادی آماده کدگیری (خام) نیستند و می بایست قبل از عملیات کد دهی آن را خام (ریست) کرد.

خام کردن (ریست کردن) و آماده سازی ریموت کپی شونده

دکمه قفل و باز ریموت (دو دکمه بزرگ A و B ریموت) را همزمان فشار دهید، بعد از چند ثانیه ریموت 3 بار چشمک متوالی میزند، سپس همانطور که دکمه A را ثایت نگه داشتید، دکمه B را رها کرده (همچنان دکمه A پایین نگه داشته شده باشد)، سپس چندین بار دکمه B را پشت سر هم فشار دهید، حال چراغ ریموت شما متوالی در حال چشمک زدن است .
در این حالت در صورت درست انجام شدن مرحله فوق با فشردن هیچکدام از دکمه های ریموت شما نباید روشن شده و ثابت بماند. (با فشردن هر دکمه چراغ یک بار فلاش می زند)

مرحله ی تعریف و کد دهی به ریموت کپی

 

در این مرحله بایستی ریموت اصلی و ریموت آماده شده را رو به روی هم و یا پشت به پشت هم قرارداده و هرکدام از دکمه های مشابه هر دو ریموت (به عنوان مثال دکمه قفل) را به مدت 5 تا 10 ثانیه همزمان فشار دهید تا چراغ ریموت کپی شونده چشمک بزند. بعد از این مرحله در صورتی که کلید ریموت شما کد گرفته باشد، باید با فشار دادن همان دکمه ی ریموت، چراغ ریموت شما روشن شود. این مرحله را برای همه ی کلیدهای دو ریموت تک به تک انجام دهید، تا همه دکمه های ریموت کپی شوند.
درصورتی که بعد از فشردن  هرکدام از کلیدهای ریموت کپی شده چراغ ریموت روشن نشود، به این معنی میباشد که این کلید کد نگرفته است.برای کد گرفتن همین مرحله را مجددا انجام دهید.

اصول مطرح شده دراین مطلب فقط برای ریموت هایی با قابلیت کپی شوندگی  قابل اجرا میباشد که اصطلاحا به این ریموت ها ریموت های یونیورسال یا بلوتوثی گفته میشود و برای ریموت های فابریک دستگاه ها که توسط شرکت سازنده گیرنده ها و مخصوص گیرنده ها و مخصوص دستگاه خودشان ارائه میشود قابل اجرا نمیباشد.