در جدول زیر، آی پی، نام کاربری و رمز دوربین  برندهای حفاظتی و نظارتی را مشاهده خواهید کرد. با استفاده از این اطلاعات، امکان دسترسی به تنظیمات دوربین یا دستگاه، مقدور خواهد بود

[table id=3 /]