چندین روش جهت اتصال دوربین PTZ به دستگاه DVR وجود دارد:

یکی از این روشها ارتباط مابین دستگاه DVR و دوربین PTZ بوسیله کابل CAT5 می باشد. در این روش که از یک کابل CAT5 جهت این ارتباط استفاده شده است، با استفاده از پورت RS-485 شما قادر خواهید بود که عملیات کنترلی را به طور کامل اجرا کنید.

ارتباط توسط  دستگاه DVR :

در این روش با استفاده از پورت RS-485 که در پشت دستگاه می باشد، و با استفاده از پایه های +TX و -TX شکه به صورتم موازی به دوربین PTZ متصل می شود، شما می توانید این ارتباط را برقرار سازید

ارتباط توسط کامپیوتر:

تنها تفاوت  این روش در این است که با استفاده از یک مبدل RS-232 به RS-485 این عمل انجام میگیرد.

منبع تغدیه:

جهت روشن شدن دستگاه بایستی کابل برق جداگانه ای نیز برای دوربین شیده شود، که این کار هم با استفاده از یک منبع تغذیه خارجی میتواند انجام گیرد و همچنین با استفاده از پورتهای موجود در پشت دستگاه DVR در زمانی که ارتباط با دستگاه DVR مد نظر می باشد صورت میگیرد

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]