عدم وجود مادون قرمز بر روی دوربین های IRLAB تایوان، یکی از کوچکترین مزایای این دوربین می باشد. دوربین مداربسته IRLAB از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده میکند که از طریق آن، مادون قرمز ها از دوربین حذف شده و دوربین قادر است در تاریکی شب، تصویری از محیط را ارئه دهد.

همانطور که میدانید ، دوربین مداربسته IRLAB ، محصول تایوان بوده و دارای کیفیت ساخت بسیار بالایی میباشد.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]