امروزه ، یکی از ویژگی هایی که دوربین های تحت شبکه را منحصر به فرد میسازد low light بودن ، یا قابلیت و قدرت  کارکرد آنها در شرایط نوری بسیار ضعیف است  که به همین دلیل این دوربین ها را با نام  های گوناگونی چون Low Light  یاStarlight رده بندی میکنند.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا نحوه کارکرد این دوربین ها را در حداقل نور ممکن و فاکتورهای لازم برای عملکرد در این شرایط رابررسی نمائیم.

“حساسیت به حداقل نور ” تعریفی است که پائین ترین سطح نور ممکن را برای ارائه تصویر شفاف در یک دوربین با قابلیت low light تعیین میکند.اکثر دوربین های معمولی درشرایط نوری مناسب و یا نرمال ، تصاویر را دریافت میکنند اما ، هنگامی که صحنه تاریک است و نور مناسب یا کافی وجود ندارد ، چه نوع دوربین هایی به کمک خواهند آمد و چه ویژگی هایی باید داشته باشند.

برای تعیین میزان حساسیت دوربین های low light و اینکه در چه میزان از حداقل نور ممکن قادر به کار کردن هستند ، هنوز استاندارد دقیقی وجود ندارد اما استاندارد کلی برای ایجاد مشخصه های حداقل نور در دوربینها تحت عنوان Lux مطرح شده است و حداقل سطح نور را توسط آن بیان میکنند. اما معیارهای بیشتری به جز Lux در این امر دخیل هستند.

Lux

شدت روشنایی یا روشن سازی در واحد های متریک تعیین میشود .به منظور تعریف مشخص تر آن ، Lux ( لوکس) نور واقعی موجود در فاصله داده شده است .یک لوکس برابر با یک لومن ( واحد تابش ) در هر متر مربع است.

در زیر نمونه های عملی ازمیزان های لوکس متفاوت را میتوانید بررسی کنید.

۱۰ لوکس             نور خیابان

۱۰۰-۱٫۰۰۰ لوکس      نور محیط کاری

۱۰۰۰۰ لوکس          نور اتاق جراحی

۵۰۰۰۰لوکس          نور تابش خورشید

 


فروشگاه آنلاین


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]