این دوربین ها در اطراف لنزشان مجهز به تعدادی LEDمادون قرمز می باشند و این امر باعث می گردد تا این دوربین ها بتوانند در تاریکی مطلق نیز قدرت دریافت تصاویر را داشته باشند.این دسته از دوربین های مدار بسته غالباً در بسته بندی های ضد آب ارائه می گردند و بسته به میزان مقاومت در برابر نفوذ آب و همچنین تعداد و قدرت LEDهای مادون قرمز و طبعاً بر اساس مشخصات تصویری دسته بندی هایی دارند