در ایران این اصطلاح (Vandal Proof) بعضا در مورد بسیاری از دوربین هایی که با بدنه فلزی ساخته می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. اما در واقعا این دوربین ها شاخه ای از دوربین ها امنیتی هستند که مقاومت بسیار بالایی را در مقابل ضربات فیزیکی مستقیم دارند.
توجه داشته باشید که دوربین های ضد ضربه معمولا نمیتوانند مقاومتی در مقابل گلوله داشته باشند و به شدت توسط ان اسیب می بینند. برای محافظ از دوربین ها در مقابل گلوله باید از پوشش های ضد گلوله (Bullet Proof) استفاده کرد.
برای مشخص کردن میزان مقاومت بدنه دوربین در برابر ضربات فیزیکی از استاندارد IK استفاده میشود. در زیر می توانید جدول مربوط به این استاندارد را مشاهده کنید.

درجه بندی IK انرژی ضربه برحسب ژول جرم وزنه برحسب کیلوگرم فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلیمتر
IK01 ۰٫۱۴ ۰٫۲۵ ۵۶
IK02 ۰٫۲ ۰٫۲۵ ۸۰
IK03 ۰٫۳۵ ۰٫۲۵ ۱۴۰
IK04 ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۲۰۰
IK05 ۰٫۷ ۰٫۲۵ ۲۸۰
IK06 ۱ ۰٫۲۵ ۴۰۰
IK07 ۲ ۰٫۵ ۴۰۰
IK08 ۵ ۱٫۷ ۳۰۰
IK09 ۱۰ ۵ ۲۰۰
IK10 ۲۰ ۵ ۴۰۰

 

منبع: tticctv


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]