دوربین های مخصوص نظارت داخلی معمولا ارزان تر بوده و به فناوری های کمتری نیاز دارند. همچنین به مراقبت در برابر آب و هوا و مقاومت لنز نیاز نیست.

دوربین های نظارتی محیط بیرونی باید دارای امکانات مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی، لنزهای قطور و نصب صحیح باشند.

اشتباه رایجی که در نصب دوربین های بیرونی توسط افراد غیر متخصص ایجاد می شود، جایگذاری و نصب اشتباه این دوربین ها بوده که باعث ورود رطوبت به داخل آن و ایجاد کپک می شود.

یکی دیگر از آن اشتباهات، انتخاب لنزهای اشتباه است. حتما قبل از خرید دوربین مداربسته مناسب برای شرکت ها، در مورد میدان دید، فاصله و طیف پوشش دهی آن تحقیق کنید.