در دستگاههای VideoPark که جزو اصلی سبد محصولات ipmcctv می باشد، قابلیت چیدمان ترکیبی این دستگاهها باعث شده که گزینه انتخابی برای معرفی به همکاران باشد.
در این دستگاه، برخلاف دستگاههای دیگر که ترتیب کانالها غیر قابل تغییر بوده و شما مثلا مجبور هستید که دوربین شبکه را در کانال ۴ یا ۵ یا ۲ ببینید، در این دستگاه قادر خواهید بود که بر حسب تمایل در هر یک از کانالها تصویر را به نمایش بگذارید.

 

جهت مشاهده محصولات، کلیک کنید

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]