ارتباط امنیتی

وظیفه این دستگاه‌ها ارتباط و اطلاع‌رسانی با مالک دستگاه یا نیروهای امنیتی و ویژه است. اگر دستگاه دارای شماره‌های ذخیره شده باشد،

با پخش آژیر فقط مالک را از احتمال خطر مطلع می‌کند.

در برخی موارد دیگر، به جای پخش آژیر، پس از تماس تلفنی آدرس و پیامی که مالک دستگاه قبلاً ضبط کرده است،

پخش می‌شود و معمولاً دارندگان این دستگاه‌ها شماره نیروی انتظامی یا نگهبان منطقه را در لیست خود قرار می‌دهند.

همچنین، در این دستگاه‌ها امکان شماره‌گیری کل لیست تماس‌ها به نوبت وجود دارد.